Το ΠΕΑ είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου (ή μεμονωμένου διαμερίσματος). Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), καθώς επίσης καταγράφονται συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του …

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Read more »

Η εξωτερική θερμομόνωση κελύφους αποτελεί το πρώτο και βασικότερο βήμα της ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου και πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε άλλης επέμβασης στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου. Η εξωτερική θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το …

Εξωτερική Θερμομόνωση Read more »