Η εξωτερική θερμομόνωση κελύφους αποτελεί το πρώτο και βασικότερο βήμα της ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου και πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε άλλης επέμβασης στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου. Η εξωτερική θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το …

Εξωτερική Θερμομόνωση Read more »