Το πρόγραμμα ¨Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” βρίσκεται σε παύση εδω και κάποιο καιρο και οι αιτήσεις έχουν πλέον “παγώσει” σύμφωνα με τον  οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ” οίκον. Αναμένονται νεότερα για την επανεκκίνηση του.

Το ΠΕΑ είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου (ή μεμονωμένου διαμερσίματος). Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η), καθώς επίσης καταγράφονται συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του …

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Read more »

Η εξωτερική θερμομόνωση κελύφους αποτελεί το πρώτο και βασικότερο βήμα της ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτιρίου και πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε άλλης επέμβασης στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου. Η εξωτερική θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το …

Εξωτερική Θερμομόνωση Read more »