Άλλα Έργα

  • 2003 > Ιδιωτική κατοικία στο Μαρούσι
2014 > Συσκευαστήριο Φρούτων και Λαχανικών στην Μεταμόρφωση

Μελέτη ύδρευσης-αποχέτευσης και επίβλεψη κατασκευής

LOGO-t st3 Η πρώτη ολοκληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων πιστοποιημένη από το ΥΠΕΚΑ.